Apa itu Pelaburan Fixed Income

Bismillahirrahmanirrahiim

Pelaburan Fixed Income merupakan jenis pelaburan yang penting bagi portfolio pelaburan yang terdiversifikasi dengan baik. Ia menawarkan aliran pendapatan yang boleh diramalkan dan risiko yang lebih rendah berbanding dengan jenis pelaburan lain seperti saham.

Pelaburan Fixed Income merangkumi bon, cek deposit (CD), dan sekuriti hutang lain. Apabila seseorang pelabur membeli sekuriti pendapatan tetap, mereka pada dasarnya memberikan pinjaman wang kepada penerbit sekuriti, yang bersetuju untuk membayar faedah pada pinjaman tersebut pada kadar tetap untuk tempoh yang ditentukan. Pada akhir tempoh, penerbit membayar balik jumlah pokok kepada pelabur.

Salah satu kelebihan utama pelaburan fixed income adalah ia menawarkan aliran pendapatan yang boleh diramalkan. Pembayaran faedah pelaburan biasanya dibuat secara berkala (seperti bulanan, suku tahunan, atau tahunan), dan pelabur tahu dengan tepat berapa banyak yang akan diterima. Ini boleh menjadi sangat menarik untuk pelabur yang mencari aliran pendapatan yang mantap, seperti pesara.

Kelebihan lain pelaburan fixed income adalah ia biasanya mempunyai risiko yang lebih rendah berbanding dengan jenis pelaburan lain, seperti saham. Walaupun risiko ada pada setiap jenis pelaburan, pelaburan pendapatan tetap biasanya dianggap kurang berubah-ubah berbanding dengan saham. Selain itu, beberapa pelaburan pendapatan tetap, seperti bon kerajaan, mungkin dianggap sebagai “bebas risiko” kerana ia disokong oleh kerajaan.

Kadar Faedah Simpanan Tetap Bank Di Malaysia - LukesrPennington
Sumber Lukkerspennington

Namun, pelaburan fixed income tidak terkecuali dari risiko. Salah satu risiko utama yang berkaitan dengan pelaburan pendapatan tetap adalah risiko kadar faedah. Apabila kadar faedah meningkat, nilai pelaburan pendapatan tetap sedia ada akan menurun, kerana pelaburan baru boleh menawarkan kadar pulangan yang lebih tinggi. Sebaliknya, apabila kadar faedah turun, nilai pelaburan pendapatan tetap yang sedia ada mungkin meningkat. Selain itu, pelaburan pendapatan tetap terdedah kepada risiko kredit, iaitu risiko bahawa penerbit mungkin gagal memenuhi obligasi hutangnya.

Siapa Yang Sesuai Untuk Melabur Dalam Fixed Income

Pelaburan pendapatan tetap sesuai untuk pelabur yang mencari aliran pendapatan yang mantap dan risiko yang lebih rendah berbanding dengan jenis pelaburan lain seperti saham. Berikut adalah beberapa jenis pelabur yang mungkin sesuai untuk melibatkan diri dalam pelaburan pendapatan tetap:

  1. Pesara: Pesara biasanya mencari sumber pendapatan yang mantap dan boleh diandalkan. Pelaburan pendapatan tetap dapat memberikan sumber pendapatan yang stabil dan konsisten untuk pesara.
  2. Pelabur yang lebih tua: Pelabur yang lebih tua mungkin lebih cenderung untuk mencari pelaburan yang memberikan jaminan dan ketenangan pikiran. Pelaburan pendapatan tetap boleh menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang mencari pelaburan yang stabil dan kurang berisiko.
  3. Pelabur yang memerlukan pendapatan bulanan: Pelabur yang memerlukan pendapatan bulanan mungkin memilih pelaburan pendapatan tetap kerana ia menawarkan pembayaran faedah secara berkala. Ini membolehkan mereka untuk merancang pengurusan kewangan mereka dengan lebih baik.
  4. Pelabur yang mempunyai kecenderungan risiko yang rendah: Pelabur yang kurang bersedia mengambil risiko dalam pelaburan mereka mungkin memilih pelaburan pendapatan tetap kerana ia biasanya mempunyai risiko yang lebih rendah berbanding dengan jenis pelaburan lain seperti saham.
  5. Pelabur yang mencari diversifikasi dalam portfolio mereka: Pelabur yang ingin mencapai diversifikasi dalam portfolio mereka mungkin memilih pelaburan pendapatan tetap sebagai sebahagian daripada portfolio mereka. Ini dapat membantu mengurangkan risiko dan memperbaiki kestabilan portofolio secara keseluruhan.

Namun, seperti dengan semua jenis pelaburan, penting untuk mempertimbangkan risiko dan kelebihan sebelum membuat keputusan untuk melabur dalam pelaburan pendapatan tetap. Oleh itu, pelabur harus berunding dengan penasihat kewangan sebelum membuat keputusan pelaburan.

Secara keseluruhan, pelaburan pendapatan tetap boleh menawarkan aliran pendapatan yang boleh diramalkan dan risiko yang lebih rendah berbanding dengan jenis pelaburan lain. Walau bagaimanapun, ia tidak terkecuali dari risiko, dan pelabur harus mempertimbangkan dengan teliti risiko dan ganjaran potensi sebelum melabur dalam sekuriti pendapatan tetap.

Alhamdulillah

Sumber : ChatGPT

About Iqbal Aman

Assalamualaikum, saya Iqbal. Menjadi pelabur itu sukar. Jika ragu, sila pergi

View all posts by Iqbal Aman →